T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Nadir Eserlerin Devri

Lütfen DİKKAT!!
 
6093 Sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kurulmuştur ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi Nadir Eserler Koleksiyonu da başkanlığa devredilmektedir.
Devir Sırasında Nadir Eserler Bölümü Hizmetvermemekte, Aynı bölümde hizmet veren Hakkı Tarık Us ve Osmanlıca Süreli Yayınlar hizmeti ise devam etmektedir.
 
Saygılarımızla.